Συντάξεις – Εργατικά

Οι συνεχείς τροποποιήσεις του ασφαλιστικού έχουν προκαλέσει ανασφάλεια δικαίου στους ασφαλισμένους οι οποίοι βλέπουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως τους να μεταβάλλονται συνεχώς.

Η έγκυρη και έγκαιρη νομική συμβουλή είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ, τόσο για να γνωρίζουν πότε θεμελιώνουν δικαίωμα αλλά και σε ποιο χρονικό σημείο είναι συμφέρουσα η έξοδος από την αγορά εργασίας

Περαιτέρω, η οικονομική δυσπραγία οδηγεί πλήθος εργοδοτών στο να είναι ασυνεπείς στην καταβολή μισθών ή να προβαίνουν σε καταχρηστικές απολύσεις και μειώσεις προσωπικού

Το γραφείο μας εκπροσωπεί και επιλύει υποθέσεις τόσο από τη μεριά του εργαζόμενου όσο και από τη μεριά του εργοδότη.

Συνοπτικά αναλαμβάνουμε:

  • Νομική συμβουλή ως προς τη θεμελίωση δικαιώματος
  • Έκδοση – Μεταβίβαση σύνταξης όλων των ταμείων
  • Αγωγές οφειλόμενων μισθών & επιδομάτων
  • Προστασία εργαζόμενων από καταχρηστικές απολύσεις
  • Υπεράσπιση του εργοδότη από κακόβουλες ενέργειες μισθωτών

Back to Top ↑