Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά & κόκκινα δάνεια

Δυστυχώς η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, οδήγησε πλήθος πολιτών και επιχειρήσεων, σε συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης, βλέποντας από τη μία τα εισοδήματα τους να εξανεμίζονται και από την άλλη τις οφειλές τους σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία να διογκώνονται.

Σε σωστή κατεύθυνση κινήθηκε η ψήφιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, γνωστός και ως νόμος «Κατσέλη», ο οποίος έδωσε ανακούφιση σε μεγάλη μερίδα δανειοληπτών, που είδαν τις οφειλές τους να διαγράφονται σε πολλές περιπτώσεις και παράλληλα να σώζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από τον πλειστηριασμό.

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου (ν. 4336/2015 και 4346/2015) δίνουν τώρα τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες ομάδες φορολογούμενων αλλά και της συμπερίληψης περισσότερων περιπτώσεων χρεών, όπως χρέη προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Έτσι, μπορούν να ρυθμιστούν ή να διαγραφούν ανά περίπτωση χρέη προς:

  • Ασφαλιστικά Ταμεία
  • Δημόσιο, Δήμους και Περιφέρειες
  • Τράπεζες
  • Τρίτους (ιδιώτες- εταιρίες τηλεφωνίας-ρεύματος κτλ.)

και παράλληλα να  αποκτηθεί ξανά ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Το γραφείο μας έχει χειριστεί πλήθος υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και παρέχει εξατομικευμένες νομικές συμβουλές, εξωδικαστική και  δικαστική εκπροσώπηση ως προς τον πιο βιώσιμο τρόπο διαχείρισης, ρύθμισης και διαγραφής των χρεών σας.


Back to Top ↑