Οικογενειακό Δίκαιο

Η λύση του γάμου (συναινετικά ή κατ΄ αντιδικία) αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, με πτυχές κοινωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές, ιδίως αν από τον γάμο υφίστανται ανήλικα τέκνα.

Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν ομαλότερη αλλά και οικονομικότερη λύση του γάμου και εξομάλυνση των προστριβών που ανακύπτουν, με αποφυγή περιττών δικαστικών διενέξεων και επιμέλεια της εκάστοτε υποθέσεως με πολύ λεπτούς χειρισμούς

Δυστυχώς όμως, η συναινετική λύση και ρύθμιση των επιμέρους θεμάτων (περιουσιακών, διατροφής, επικοινωνίας με τα τέκνα κτλ.), η οποία μάλιστα έχει και μικρότερο κόστος, δεν είναι πάντα εφικτή.

Ζητήματα όπως η διεκδίκηση διατροφής ή η άμυνα κατά της αγωγής διατροφής, η ρύθμιση της επιμέλειας και της επικοινωνίας των τέκνων και η εκκαθάριση των περιουσιακών διαφορών των συζύγων αποτελούν καθημερινή πρακτική του γραφείου μας.

 Αναλαμβάνουμε να καθοδηγήσουμε και να συμβουλέψουμε ως προς τον πιο συμφέρον τρόπο λύσης του γάμου και ως προς τα νόμιμα δικαιώματα του κάθε μέρους (διατροφή, διεκδίκηση κινητής και ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τον γάμο), βρισκόμενοι δίπλα στον εκάστοτε εντολέα μας και κατανοώντας τις ανάγκες του.

Συνοπτικά αναλαμβάνουμε:

  • Την έκδοση διαζυγίου συναινετικό ή κατ΄ αντιδικία
  • Την διεκδίκηση διατροφής τέκνου ή συζύγου και την αναγκαστική είσπραξη της σε περίπτωση μη καταβολής της
  • Την αντίκρουση αγωγών διατροφής
  • Την ρύθμιση της επιμέλειας και της επικοινωνίας των ανήλικων τέκνων
  • Την λήψη ασφαλιστικών μέτρων και υποβολή μηνύσεως σε περίπτωση που ένας γονέας παρεμποδίζει τον άλλον από την επικοινωνία με τα τέκνα
  • Τη ρύθμιση των περιουσιακών θεμάτων
  • Αναγνώριση ή προσβολή της πατρότητας
  • Ζητήματα υιοθεσίας
  • Ψυχολογική υποστήριξη από συνεργαζόμενους ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους

Back to Top ↑