Ακίνητα – Μισθώσεις – Κτηματολόγιο

Μισθώσεις

Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μεγάλο πλήγμα στην αγορά ακινήτου τόσο ως προς τις αγοροπωλησίες όσο και ως προς τις ενοικιάσεις.

Δυστυχώς η πλειοψηφία των ενοικιαστών δεν καταβάλλει το ενοίκιο είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω δυστροπίας, με αποτέλεσμα ο εκμισθωτής να οδηγείται σε αδιέξοδο.

Καθοριστικής σημασίας κατά τη σύναψη μιας μίσθωσης επαγγελματικής ή κατοικίας είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού συμφωνητικού που να κατοχυρώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, έτσι ώστε σε περίπτωση μη ομαλής εξέλιξης της σχέσης να είναι αμφότεροι κατοχυρωμένοι..

Περαιτέρω, χρήσιμη κρίνεται πριν τη σύναψη της μίσθωσης η έρευνα της φερεγγυότητας του μισθωτή, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν είναι κατά συνήθεια κακοπληρωτής.

Σημειώνεται ότι ως προς την πλευρά εκπροσώπησης του μισθωτή, ιδιαίτερα σύνηθες είναι το αίτημα για μείωση του ενοικίου, καθώς η αξία των μισθωμένων ακινήτων έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία έτη. Στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής δεν συναινεί στη μείωση και αναπροσαρμογή του ενοικίου, ο μισθωτής μπορεί να επιδιώξει δικαστικά τη μείωση του, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο για επαγγελματικές μισθώσεις, όπου τα πάγια έξοδα ενοικίων αποτελούν κομβικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης

Συνοπτικά αναλαμβάνουμε πλήθος μισθωτικών διαφορών και ειδικότερα:

 • Διαδικασία Εξώσεως
 • Αναγκαστική είσπραξη ενοικίων
 • Αποζημίωση λόγω κακής χρήσης
 • Σύνταξη μισθωτηρίων συμφωνητικών
 • Δικαστική μείωση του ενοικίου

Αγοροπωλησίες – Κτηματολόγιο – Υποθήκες

Η κρίση γέννα και ευκαιρίες στην αγορά ακινήτου καθώς πολλά ακίνητα προσφέρονται πλέον σε πολύ χαμηλές τιμές. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να προηγείται προσεκτική έρευνα του ακινήτου που πρόκειται να αγοραστεί, έτσι ώστε να εξεταστεί αν είναι αυθαίρετο, αν φέρει κάποια υποθήκη, αν το διεκδικεί κάποιος τρίτος ή τράπεζα και αν έχει δηλωθεί ορθώς στο κτηματολόγιο όπου προβλέπεται.

Τέλος, το γραφείο αναλαμβάνει την υποβολή δηλώσεων κτηματογράφησης (ηλεκρονικά μέσω του διαδικτύου)  ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών και την δικαστική κτηματογράφηση ακινήτου σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν έχει δηλώσει εμπρόθεσμα το ακίνητο του ή το τελευταίο εμφανίζεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και την επίλυση υποθέσεων κτήσης ακινήτου με χρησικτησία.

Συνοπτικά αναλαμβάνουμε:

 • Έλεγχος και έρευνα ακινήτων προς πώληση
 • Εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης
 • Υποβολή δήλωσης κτηματολογίου ηλεκτρονικά σε όλη την Ελλάδα
 • Διόρθωση σφαλμάτων και ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών
 • Αγωγές χρησικτησίας
 • Εργολαβικές συμβάσεις – πλημμελή έργα

Comments are closed.

Back to Top ↑