Υπηρεσίες


Το Δικηγορικό μας γραφείο και η ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών του, είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων όλων των κλάδων του δικαίου.

Με γνώση, συνέπεια και ειλικρίνεια παρέχουμε ποιοτικές δικηγορικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σεβόμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.


Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων →Περισσότερα…

 • Υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη (ν.3869/2010)
 • Υπαγωγή στον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών (ν.4224/2013)
 • Υπαγωγή στο νόμο Δένδια για επιχειρήσεις  (ν. 4307/2014)
 • Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
 • Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Τραπεζικό Δίκαιο – Πλειστηριασμοί – Προστασία Καταναλωτή→Περισσότερα…

 • Ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής
 • Ανακοπή κατάσχεσης – πλειστηριασμού
 • Προστασία από παράνομες τραπεζικές πρακτικές, προμήθειες και όρους
 • Αποζημίωση δανειοληπτών με δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο (CHF)

Εμπορικό Δίκαιο →Περισσότερα…

 • Σύσταση – Λύση – Τροποποιήσεις Εταιριών
 • Συμβουλευτική ως προς την κατάλληλη μορφή Εταιρίας
 • Πτώχευση – Συνδιαλλαγή (άρθρο 99)
 • Επιταγές, Συναλλαγματικές, τιμολόγια
 • Πωλήσεις

Τροχαίο Ατύχημα→Περισσότερα…

 • Διεκδίκηση αποζημίωσης
 • Σωματικές & υλικές ζημίες
 • Προστασία ασφαλισμένων

Οικογενειακό Δίκαιο→Περισσότερα…

 • Διαζύγιο (συναινετικό ή κατ΄ αντιδικία)
 • Διατροφή
 • Επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων
 • Πατρότητα (προσβολή ή αναγνώριση)
 • Υιοθεσία
 • Περιουσιακές διαφορές συζύγων

Ακίνητα – Μισθώσεις – Κτηματολόγιο →Περισσότερα…

 • Μισθωτικές διαφορές – Εξώσεις
 • Ανείσπρακτα ενοίκια
 • Δικαστική μείωση ενοικίου
 • Aγοροπωλησίες – Υποθήκες
 • Δηλώσεις κτηματολογίου – Διορθώσεις σφαλμάτων

Κληρονομικό Δίκαιο →Περισσότερα…

 • Αποδοχή – Αποποίηση κληρονομιάς
 • Διαθήκη
 • Διεκδίκηση κληρονομητέας περιουσίας

Συντάξεις – Εργατικά →Περισσότερα…

 • Θεμελίωση δικαιώματος
 • Έκδοση σύνταξης όλων των ταμείων
 • Αγωγές οφειλόμενων μισθών
 • Προστασία εργοδότη

Φορολογικό – Δημόσιο Δίκαιο→Περισσότερα…

 • Φορολογικές προσφυγές
 • Προσφυγές κατά προστίμων (ΙΚΑ, Εφορία, Δήμοι)
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου
 • Περικοπές εφάπαξ – συντάξεων – Ομόλογα Δημοσίου (PSI)
 • Επιμίσθιο – Επίδομα Αλλοδαπής

Δίκαιο αλλοδαπών – Immigration Law→Περισσότερα…

 • Άδειες διαμονής αλλοδαπών (residence permits)
 • Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
 • Προστασία κατά της απέλασης

Συμβάσεις & Όροι χρήσης ιστοσελίδας (website) – Δίκαιο Πληροφορικής→Περισσότερα…

 • Ηλεκτρονικών πωλήσεων & ιστοσελίδων (websites & e-shop)
 • Πωλήσεων & Διανομής/αντιπροσωπείας
 • Ενοικίασης κινητών
 • Εργολαβίας
 • Ιδιωτικών διαφορών

Πνευματική & Βιομηχανική ιδιοκτησία →Περισσότερα…

 • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος (trademark)
 • Domain name
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Διεκδίκηση & Είσπραξη απαιτήσεων→Περισσότερα…

 • Από τιμολόγια, ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, πωλήσεις κτλ.
 • Αναγκαστική εκτέλεση Αποφάσεων – Πλειστηριασμοί
 • Κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού

Ποινικό Δίκαιο – Οικονομικό έγκλημα→Περισσότερα…

 • Οφειλές ασφαλιστικών & εργοδοτικών εισφορών
 • Χρέη προς το Δημόσιο
 • Ακάλυπτες επιταγές – Εικονικά τιμολόγια
 • Πλημμελήματα 

Προκηρύξεις – Μεταφράσεις – Επικυρώσεις→Περισσότερα…

 • Αιτήσεις για ΑΣΕΠ και προκηρύξεις
 • Μεταφράσεις – Επικυρώσεις
 • Διεκπεραιώσεις σε δημόσιες υπηρεσίες

Σωματεία – Σύλλογοι – Αστικές Εταιρίες →Περισσότερα…

 • Σύσταση – Λύση
 • Μεταβολές καταστατικού
 • Γενικές Συνελεύσεις

Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη

 • Πλήρης κάλυψη πολιτών και επιχειρήσεων σε λογιστικό-φοροτεχνικά θέματα σε συνεργασία με το λογιστικό γραφείο Π&Π

P+P logo retouch05-01


Comments are closed.

Back to Top ↑